Solo recital ‘Muziek om 11’ in Heist-op-den-Berg (postponed)

Postponed due to COVID-19: new date to be announced.

Aperitiefconcert in Heist-op-den-Berg (Zonderschot) in de Koningin van Vredekerk met werken van Mozart en Chopin.
Opbrengst gaat integraal naar lokale gezinsarmoede. Concert in opdracht van Lions Club Heist-Westerlo Juweel der Netevalle

Datum: 24 januari 2021 om 11.00u.

Morning concert in Heist-op-den-Berg (Zonderschot) in the Koningin van Vredekerk with works by Mozart and Chopin.
Proceeds will go entirely to local family poverty. Concert commissioned by Lions Club Heist-Westerlo Juweel der Netevallei.

Date: January 24, 2021 at 11 A.M.